Finanční krize je pojem, který značí prudký pokles ceny finančních prostředků. Tento pokles však později způsobí to, že začne ekonomika kolabovat. Můžeme znát například Velkou hospodářskou krizi, která byla zapříčiněna krachem newyorské burzy 24. října 1929. Poté svět zasáhl velké množství finančních krizí jak lokálního charakteru tak globálního. Mezi lokální můžeme zařadit například ruskou finanční krizi roku 1998 a asijskou finanční krizi v roce 1997. Globální charakter měla světová finanční krize v roce 2008.
Peníze, bankovky
Krizí existuje několik druhů. Pokud zkrachuje banka, říká se tomu bankovní krize. Když by se stalo, že by nějaká měna hodně ztratila svoji hodnotu, tak tomuto se říká měnová krize. Máme také krizi, která je vyvolána z různých spekulací a předpovědí a této krizi se říká prasknutí spekulativních bublin. Když je krize velmi rozsáhlá a týká se například celého světa, tak tato má pojem širší ekonomická krize.
Bankovní krize je jedna z nejhorších pro ty lidi, kteří důvěřují bankám a vkládají do nich své peníze. Spočívá v tom, že banka půjčí většinu hotovosti, kterou získá od svých klientů formou vkladů a pro banku bude velký problém vrátit všechny vydané prostředky. Banka se tedy stane platebně neschopná (insolvence) a klienti ztrácí své nepojištěné vklady.
Příčinou finanční krize je úvěrová expanze, která vyústí v zadlužení a nesplácení úvěrů, které zůstávají bankám a dluhové břemeno se poté přes investory a banky přenese až do veřejného dluhu.
Křivka, graf peněz
Finanční krize poté odstartuje krachem bankovních institucí, kdy všichni klienti banky přijdou o své peníze. Aby v České republice nemohla zkrachovat žádná banka, máme tu Českou národní banku, která má dohled nad všemi bankami a pomáhá jim udržovat finanční prostředky tak, aby banky nezkrachovali.
Dostat se z krize je obrovský problém. Nedá se ji zabránit ani se nedá přesně předpovědět. Může se objevit z minuty na minutu a vždy to vyvolá obrovský problém. Musíme doufat, že dlouhou dobu žádná velká krize nebude, abychom se měli dobře.