Prostředí internetu je anonymní, a bohužel v současnosti je s tímto faktem spojená celá řada možností, jak někoho podvodem připravit o peníze. Asi nejlépe to jde při internetovém nakupování, kdy si například objednáte zboží, zaplatíte ho a to vám není doručeno. Přitom prodejce vůbec nereaguje na vaše domáhání se nápravy. U podvodů, které jsou páchané v internetovém světě, označovaném také jako kyberprostor, se většinou jedná o nabídku zboží za výhodnější ceny, ale někdy se může jednat o zboží, které je v běžné prodejní hodnotě. To je tehdy, když je cílem podvodníků za co nejkratší dobu nalákat co největší počet zákazníků, protože vědí, že díky negativním recenzím již dalšíklienty nezískají.
Nákupní košík

Jak se chránit před podvodem?

Pokud se například dodací lhůta objednaného zboží nečekaně prodlužuje, stanovte prodejci nějaký termín, například dvou týdnů. Pokud nebude zboží dodané, od koupě odstupte, a to po právní stránce nejlépe prostřednictvím dopisu, ale pozor, ten musí být doporučený. V dopise dejte jasně a srozumitelně najevo, že zaplacenou částku budete požadovat zpět, a to do poslední koruny.
Ruka s bankovkou

Pokud jste již byli podvedeni?

Naši zákonodárci v právní úpravě nemají speciálně upraveno páchání této trestné činnosti, která je prováděná za pomoci prostředků elektronických komunikací. Ale je zde možnost, samozřejmě pokud je jednání trestným činem, aplikovat tady skutkovou podstatu trestného činu podvod.  Ustanovení trestního zákoníku definuje protiprávnost jednání, které z hlediska objektivní stránky spočívá v takovém jednání, kdy pachatel jiného uvede v omyl, popřípadě jeho omylu využije, nebo mu zamlčí podstatné skutečnosti. A důsledkem takového jednání vznikne škoda, která je nikoli nepatrná a zároveň zde dojde k obohacení pachatele nebo i jiné osoby. Tady již nezbývá nic jiného, než se obrátit na policii, a to bez prodlení. Zároveň policistům k vyšetřování této podvodné činnosti předáte vše, co může sloužit důkaz.