K nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším zámeckým objektům ve střední Evropě patří dvě památky na území České republiky. Neměli byste jejich návštěvu opomíjet, patří právem k historickým klenotům, které naši zemi řadí k turisticky atraktivním oblastem. Jsou to zámek Hluboká nad Vltavou a zámek Lednice. Oba komplexy spojuje rozsáhlá přestavba v 19. století do podoby novogotického stylu, inspirovaného anglickými stavbami tzv. „tudorovské gotiky“ z druhé poloviny 18. století. Z architektonického hlediska jsou to překrásná architektonická díla, zapsaná i na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

zámek Lednice

V těsné blízkosti obou zámků se také nachází obří skleníky, ten lednický je jeden z největších v Evropě a roste v něm i skutečná chlouba skleníkových palem, tzv. Píchoš Altensteinův – zhruba tři sta let stará překrásná rostlina (cykas).

Další skutečný unikát, který nemá na světě obdoby, je dřevěné točité schodiště, vyřezané z jednoho kusu dubového kmene. Spojuje lednickou zámeckou knihovnu v přízemí s ložnicí v prvním patře. Zajímavostí je, že řezbáři spojovali dřevo jednotlivých schodů pouze čepy a nepoužili žádné kovové spojovací materiály (hřebíky, skoby, spony nebo vruty).

Nejrozsáhlejší krajinný park na světě najdete v Lednici

Na zámku Hluboká můžete zavítat i do anglického parku, ovšem Lednice vám může nabídnout v tomto ohledu mnohem víc. Zámek je součástí Lednicko-valtického areálu – krajinného parku o rozloze téměř tří set čtverečních kilometrů. Na obrovské ploše (pravděpodobně největší na světě) se nachází soustava Lednických rybníků, Boří les (zakládaný z malých sazenic), historická železniční trať s původními nádražními objekty a téměř dvě desítky romantických staveb, z nichž nejznámější jsou Janův hrad, Apollonův chrám, Minaret, Lovecký zámeček, Dianin chrám a Kolonáda na Rajstně.

interiér zámku Lednice

Návštěvnost obou památek je obrovská, zatímco na Hlubokou zavítá každý rok přibližně 250 tisíc obdivovatelů, zámek Lednice navštíví téměř dvakrát tolik. Jestliže jste ještě tento kout Česka neměli možnost shlédnout, máte možnost využít ubytování Lednice a okolí buď v blízkosti samotného zámku, nebo ve městě Mikulov či Valtice.