Vedení moderního pětiboje se chystá zrušit jednu z disciplín a tou je parkur. Tato disciplína bude nahrazena jinou a ještě je stále v debatě, která to bude. V době kdy vznikl moderní pětiboj byly tyto disciplíny spojeny a opravdu byly v té době moderní. Dnes již tak moderní nejsou a i to je jeden z důvodů, proč by se jízda na koni měla vyřadit a nahradit jinou.

hnědý kůň

V dnešní době je velkým tématem také týrání zvířat, které určitě mnoho lidí při sledování moderního pětiboje napadne. Myšlenkou disciplíny parkuru je, že jezdec dostane koně, kterého nikdy předtím neosedlal a ne vždy se kůň a jeho nový jezdec naladí na stejnou vlnu. Jelikož se jedná o soutěž, tak v případě nespolupráce koně s jezdcem je kůň jezdcem potrestán za vidinou vyburcování zvířete k lepšímu výkonu. Povolené způsoby vymáhání větší rychlosti a podobně jsou bičík a ostruhy. Tyto praktiky jsou pro koně bezesporu bolestivé. Když dáme stranou téma týrání zvířat, tak je také u parkuru velkým aspektem ovlivňující výsledek disciplíny štěstí. Pokud jezdec musí osedlat koně, s který není poslušný, tak to jezdci může velice zásadním způsobem zamíchat s jeho celkovým výsledkem v pětiboji ať už si do té doby vedl jakkoliv.

sportovní olympiáda

Další velké téma řešené jak u moderního pětiboje, tak například i u atletiky je zvyšování atraktivity těchto sportů pro diváky. Za vidinou větších počtů fanoušků se vytváření nová pravidla, která tyto sporty přeměňuje na dynamičtější a rychlejší. Jednou z praktik k tomuto využívaných je zkracování disciplín. Když se bavíme o moderním pětiboji, tak ten by se měl zkrátit dle předběžných úvah na 90 minut. I kvůli tohoto zkrácení se disciplína ježdění na koni moc nehodí do programu moderního pětiboje, jelikož je velmi zdlouhavá. Obecně je ale poměrně organizačně těžší dosáhnout zrychlení celého pětiboje a bude zajímavé s jakým řešením vedení moderního pětiboje přijde.